Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà

Benvinguda | Page | Benvinguda | Horaris | Serveis
 

El Parc de les Coves de Serinyà actualment està tancat, per causa de les obres de condicionament que s'hi estan duent a terme. 

 

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LES COVES DE SERINYÀ

Actualment, al Parc de les Coves s'està remodelant i s'hi duen a terme les obres de condicionament, per a convertir-lo en un centre d'interpretació. 

Els centres d'interpretació que tenen com a eix principal tot allò relacionat amb l’estudi, la gestió i la difusió dels aspectes immaterials de la cultura són aquells equipaments culturals i patrimonials que, especialment a partir de l’aprovació de la Convenció de patrimoni immaterial de la UNESCO (l’any 2003), defineixen la seva acció vers tot allò que designa el terme patrimoni cultural immaterial. Aquest patrimoni reconeix la producció cultural de les comunitats com a quelcom que recull el seu esdevenir històric i social.

Els centres d’interpretació tenen com a objectiu principal el reconeixement d’aquest patrimoni, per tal de posar-lo al servei del desenvolupament i la dinamització social i cultural.

Aquests darrers anys, s’ha observat un creixent interès per als centres d’interpretació, que es creu probable que sigui a causa de diversos factors: l’augment de l’educació ambiental, la millora de la xarxa d’espais naturals protegits, la preocupació i sensibilització per mostrar el patrimoni cultural i natural i l’interès, cada cop més generalitzat, del turisme cultural i ecològic. A tots aquests factors es podria afegir l’interès i la demanda del públic visitant, que, cada cop més, busca espais on els valors patrimonials estiguin acompanyats d’uns valors educatius i recreatius. És a dir, es busca un temps d’oci on conflueixin patrimoni i turisme.

 

Amb el suport de:

LogoDipu

FEDER

 

L’objecte d’aquest projecte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu creixement i ocupació”

LogoGene

Contacte

Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà 

A/e  coves.serinya@plaestany.cat 

On som? - Situació del parc

Més informació