L’Estat prohibeix la crema de residus vegetals
21, de setembre 2022 08:59
  • El Consell Comarcal del Pla de l’Estany està duent a terme gestions amb la Generalitat per poder donar solucions respecte a la gestió de restes agrícoles i forestals.

Fins ara les restes vegetals generades en l’entorn agrari i silvícola es podien cremar a partir del 15 d’octubre, mitjançant les autoritzacions gestionades des dels ajuntaments i el Consell Comarcal. Arrel de l’aprovació de la Ley 7/2022, de 8 d’abril, aprovada per l’Estat Espanyol, segons recull l’article 27 queda prohibida aquesta pràctica.

La Ley 7/2022, de 8 d’abril només contempla la crema de residus vegetals amb caràcter excepcional, i sempre que compten amb la corresponent autorització individualitzada que permet aquesta crema, per raons de caràcter fitosanitari que no sigui possible abordar amb una altra mena de tractament. Els residus vegetals generats en l’entorn agrari o silvícola que no queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei hauran de gestionar-se, prioritzant-ne el reciclatge mitjançant el tractament biològic de la matèria orgànica, com el compostatge o la trituració.

En resum, aquesta llei estatal fa impossible la tramitació de les comunicacions de crema que habitualment es tramitaven des d’ajuntaments i consells comarcals. Aquesta nova normativa afecta a una part important de la població del Pla de l’Estany. Per aquest motiu, des dels ajuntaments i el Consell Comarcal s’estan fent gestions conjuntes amb la Generalitat per poder donar solucions a aquesta problemàtica.