Nova línia d'ajuts de l'Agència Catalana de Residus per retirar amiant dels edificis
17, de novembre 2021 09:45

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha obert una nova convocatòria d’ajuts per a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant perquè s'efectuï amb les òptimes condicions, millorar el medi ambient i minimitzar el risc que aquest material comporta per a la salut pública.

Es podran beneficiar d’aquesta línia de subvencions, dotada amb 1 milió d’euros, les persones propietàries de béns immobles que continguin elements d'amiant procedents de la construcció i que n’impulsin el desamiantat. Poden ser persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns. L'import de l'ajut inclou la manipulació i la retirada de l'amiant, i el seu transport, gestió i tractament mitjançant les empreses inscrites al Registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA).

Aquesta línia d'ajuts és independent del projecte impulsat per l’Àrea de Promoció Territorial del Consell Comarcal per tal  d'inventariar i geolocalitzar les cobertes de fibrociment a les explotacions agràries i ramaderes de la comarca i valorar la ubicació òptima per a instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum a les cobertes i/o altre fonts d'energia renovables.

Compromís per erradicar l’amiant

La gran majoria de residus d'amiant sorgeixen dels enderrocs, de les reparacions i de les operacions de retirada de materials amb amiant en edificis, instal·lacions i maquinària i s’han de recollir de forma separada de la resta de residus que es puguin generar. A finals de l’any 2019, la Generalitat va constituir la Comissió interdepartamental per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya.

Els ajuts que es publiquen ara van en la línia de les accions que promou la comissió, segons la normativa europea que persegueix l’eliminació segura de l’amiant. Aquest producte està prohibit a Catalunya des de 2001, tot i que es calcula que l’amiant instal·lat encara suposa més de quatre milions de tones de fibrociment, una gran part del qual ha arribat o està arribant al final de la seva vida útil.

 

ACCÉS AL TRÀMIT