Ajuntament de Porqueres

Tributs gestionats pel Consell Comarcal:

  • Impost sobre béns immobles urbans
  • Impost sobre béns immobles rústics
  • Impost sobre activitats econòmiques
  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica
  • Taxa de cementiri
  • Taxa de recollida d’escombraries
  • Preu Públic recollida selectiva de residus comercials

ORDENANCES

 

PAGAMENTS PER INTERNET

Si heu rebut una notificació amb codi de barres de tributs podeu fer l’ingrés per Internet prement aquest enllaç

 

DOCUMENTS ADJUNTS
Tarifes vehicles 2017

Tarifes vehicles 2018

Tarifes vehicles 2019

Tarifes vehicles 2020