Quins canvis s’han fet?

Tots els consumidors, tant empreses com particulars, i tant els que fins ara tenien contractada la discriminació horària com els que no, passaran a pagar la llum a un preu diferent segons l’hora que la consumeixin.

I com es veurà reflectit a la factura?

A la factura trobarem 4 conceptes principals:

- LA POTÈNCIA

És l’energia màxima que podem consumim en un determinat moment sense que salti l’interruptor de potència (IPC). Anirà molt relacionat amb el número i consum dels aparells elèctrics que fem servir en un mateix moment.

Abans de la modificació de les tarifes, només podíem triar una potència única que ens determinava els watts màxims. Amb la modificació, podem triar 2 potències elèctriques diferents segons les franges següents:

  • De les 8h a les 24h dels dies laborables (període punta) 
  • De les 24h a les 8h dels dies laborables i totes les hores dels caps de setmana i festius (període vall) 

IMPORTANT:

- Només es pot fer un canvi de potència a l’any

- Qualsevol canvi extra tindrà un cost aproximat de 10,94€

 

- L’ENERGIA

Fa referència a l’energia consumida durant el període de facturació d’acord amb el seu preu.

Els preus de l’energia variaran segons tres períodes horaris per a tots els consumidors:

  • dies laborables de 10h-14h i de 18h-22h (P1 o període punta),
  • dies laborables de 8h-10h, de 14h-18h i de 22h-0h (P2 o període pla),
  • dies laborables entre les 0h-8h i totes les hores del cap de setmana i festius (P3 o període vall).

Per tal de minimitzar els costos i gaudir de les tarifes més econòmiques, és convenient que fem servir els aparells elèctrics de major consum en el període pla o en el període vall.

- LLOGUER DELS EQUIPS: Preu pel lloguer dels comptadors.

- IMPOSTOS: Altres impostos especials i l’impost sobre el valor afegit (IVA)

 

 

Recursos