El bo social

El bo social és un descompte, fixat pel govern, que s’aplica a la factura elèctrica en la modalitat de Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC) per protegir a aquells col·lectius de consumidors econòmica o socialment més vulnerable.

Poden acollir-se al bo social aquells consumidors considerats “vulnerables”, “vulnerables severs” i “consumidors en risc d’exclusió social”. Per poder demanar el bo social, cal complir unes primeres condicions generals:  

  • Que el titular sigui una persona física. 
  • Que el punt de subministrament al qual es vol aplicar el bo social sigui l’habitatge habitual. 
  • Estar acollit al model de contractació de PVPC. 

 

Per més informació sobre els requisits podeu anar a la pàgina web Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico

 

Recursos