Contractació de Joves en Pràctiques

El Programa de contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de Garantia Juvenil a Catalunya, és un programa impulsat per la Generalitat de Catalunya i promogut per la Unió Europea que vol incentivar la contractació laboral en pràctiques de persones joves amb formació i beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil, amb l’objectiu de facilitar-los una ocupació estable. Les durades dels contractes seran de 6 mesos.

Requisits per participar al programa: 

  • Tenir entre 16 i 29 anys
  • Estar inscrit/a a Garantia Juvenil
  • Estar inscrit/a al SOC com a demandant d’ocupació
  • Estar en possessió d’una titulació superior
  • Complir amb els requisits de la contractació en pràctiques

L'Àrea de Promoció Territorial és l'encarregada de gestionar aquest Programa.