El Pla de Reactivació Socioeconòmica (COVID-19)

El Pla de Reactivació Socioeconòmica (PRS en endavant) és un instrument de planificació que ha de permetre, des de l'àmbit comarcal, identificar i posar en marxa les actuacions necessàries i urgents per contenir l'impacte socioeconòmic com a conseqüència de les mesures preventives i de contenció derivades de la situació de la COVID 19 i per millorar la situació d'ocupabilitat de les persones, així com la reactivació de les empreses en la seva activitat productiva.

En fase inicial del PRS consistirà en analitzar la situació actual del territori i l’impacte que ha tingut la COVID19 com a pas previ a la definició de les línies estratègiques a partir de les quals s’elaborarà el Pla d’Actuació del PRS. De l’esmentat Pla, en sorgiran els programes i projectes a implementar. El termini d'execució total dels projectes finalitza com a màxim un cop exhaurits els 12 mesos de contracte del personal tècnic.

Actuacions

Les actuacions concretes que es dissenyaran, segons els objectius inicials del pla, aniran orientades a promoure el producte local i fomentar el turisme rural. En aquest sentit, se'ls vol donar visibilitat a través de diverses accions, com ara campanyes de difusió i promoció, i també millorar els coneixements i les competències digitals i estratègiques dels productors locals, petits empresaris i gestors d’allotjaments rurals. 

En paral·lel, es desenvoluparan accions per millorar la gestió dels residus agraris de les explotacions, residus dels petits comerços i dels allotjaments de turisme rural. Entre altres, es plantegen  campanyes de formació, conscienciació i sensibilització ambiental.

EL contingut íntegre d'aquest projecte es podrà consultar en aquest espai.

 

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, finançat pel Servicio Público de Empleo Estatal i cofinançat en un 50% per l’FSE”

 

Documentació relacionada

La plaga de la papallona del boix