Recollida de piles

Foto contenidor de piles

 

Les piles són residus municipals domèstics quan es generen a les llars. No es pot tirar cap tipus de pila, bateria o acumulador al contenidor de rebuig ni a cap altre contenidor per a altres fraccions específiques ja que aquests residus són residus especials i necessiten un tractament paricular.

Les piles s’han de dipositar als contenidors específics que hi ha en molts comerços i centres públics de la comarca i també es poden dur a la deixalleria.

Les bateries de cotxe, de telèfon mòbil i d’altres aparells electrònics s’han de portar a la deixalleria.