Recollida de matèria orgànica

Implantació de la recollida de l’orgànica a la comarca

La recollida de matèria orgànica al Pla de l’Estany es va iniciar l’any 2005 amb la implantació primer per als grans productors (mercat, restaurants, menjadors escolars, fruiteries, etc.) i l’any 2007 es va iniciar la implantació de la recollida per als domicilis particulars, la qual es va anar estenent de manera gradual en els municipis de la comarca fins l’any 2012. Va finalitzar el desplegament amb la incorporació al servei dels municipis de Crespià, Esponellà, Sant Miquel de Campmajor i Vilademuls.

El reciclatge dels residus orgànics ha anat clarament en ascens durant tots aquests anys; així ho demostren les quantitats que se n’han anat recollint al llarg d’aquest període, que han passat de les 311 tones de l’any 2005 a les 1.255 tones de l’any 2013, assolint un màxim l’any 2011 amb 1.368 tones.

Aquesta fracció és la més important de tots els residus que generem ja que representa entre el 36 i el 40% de les escombraries en pes. Per tant, convé triar-la molt bé per estalviar que aquests residus acabin a l’abocador amb els problemes associats que això comporta, com per exemple la generació de lixiviats, la transformació en aliment per als gavians, etc.

La recollida selectiva de la fracció orgànica domèstica es realitza mitjançant contenidors normalitzats de color marró de 240 litres majoritàriament ubicats a la via pública al costat dels contenidors en àrea de vorera.

Actualment hi ha instal·lats un total de 259 contenidors per a la recollida de la fracció orgànica domèstica.

Camió de matèria orgànica descarregant a la planta de compostatge de la Garrotxa


Indicacions i recomanacions

  • A trets generals, es consideren matèria orgànica les restes de menjar, les restes vegetals no llenyoses, els tovallons de paper, el paper de cuina i altres, com ara els taps de suro, les serradures, els encenalls de fusta i els escuradents, entre d’altres.
  • En els contenidors marrons cal dipositar només els residus considerats orgànics, tots els impropis que s’hi dipositin en dificultaran el tractament i la qualitat final de l’adob.
  • Per tal de facilitar el procés de compostatge, cal posar la matèria orgànica en bosses compostables, que facilitaran el procés de transformació en compost. A més, la combinació del cubell airejat que s’entrega a les llars amb la bossa compostable fa que la matèria orgànica s’assequi i no faci mala olor.

    Sabies que l’orgànica representa el 40% dels residus que generem i que per cada 100 kg d’orgànica obtenim 20 kg de compost?
Com és el món que volem ?

 

Què s'hi pot llençar

Les restes orgàniques s'han de llençar als contenidors de color marró que trobareu al carrer.


Què s'hi pot llençar:

Restes de fruita i verdura - restes de carn i peix - restes de menjar cuinat i de pa - clofolla de fruits secs, closques d’ou i de marisc -  marro de cafè i restes d’infusions - taps de suro - paper de cuina i tovallons de paper usats - restes de plantes.


Tríptic informatiu

 TitolMida 
Desplegable exterior1,02 MBDescarrega
Desplegable interior1,09 MBDescarrega

Galeria d'imatges

Search Tags