Al Pla de l'Estany fem compostatge casolà

De manera complementària a la recollida selectiva en àrea d’aportació, i pels municipis amb més caire rural i amb major número de nuclis disseminats, s’ha promogut l’autocompostatge casolà, amb el repartiment per part del Consell Comarcal de 462 compostadors entre els anys 2006 i 2020.

A aquests compostadors cal afegir-hi 104 compostadors més, repartits pels ajuntaments de Porqueres i Cornellà del Terri, durant els anys 2005 i 2006, i una quantitat no comptabilitzada repartits per l’ajuntament de Banyoles.

Així doncs, a la nostra comarca es disposa l'any 2020 de 566 autocompostadors repartits, que suposa cobrir un 5% dels habitatges de tota la comarca, inclòs Banyoles.

El repartiment per municipi d’aquests compostadors és el següent:

BANYOLES - 113
CAMÓS - 18
CORNELLA - 91
CRESPIÀ - 22
ESPONELLÀ - 31
FONTCOBERTA - 41
PALOL DE REVARDIT - 40
PORQUERES - 96
SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - 22
SERINYÀ - 41
VILADEMULS - 51
TOTAL = 566

 
Tenint en compte que aproximadament un 30% dels habitatges de la comarca són de tipus unifamiliar, la ràtio compostador per habitatge unifamiliar arriba al 15% aproximadament.

Davant l’èxit de les campanyes d’autocompostatge al Pla de l’Estany durant aquests anys s'ha incidit especialment en aquells nuclis més rurals i disseminats, on la recollida de contenidors en AA presenta una major dificultat.

Actualment els residus orgànics representen el 38% en pes dels residus que generen les llars catalanes. Si s’aconseguís entre tots reduir aquesta important fracció de residus allargaríem de manera considerable la vida útil de l’abocador comarcal.

Les campanyes que s'han anat realitzant des de 2006 han consistit en la realització de tallers als diferents municipis, guiats per un monitor especialista en compostatge, on s’explicava el què es pot compostar, quina utilitat té fer compostatge casolà, de què se’n pot fer i quins són els trucs perquè surti amb una certa qualitat.

Cal dir que l’acceptació de les campanyes aquests anys ha estat notable ja que en la primera fase es van esgotar els 75 compostadors subvencionats i molta gent va quedar en llista d’espera per obtenir-ne un. Per aquest motiu el consell Comarcal va valorar la possibilitat d’ampliar la campanya en una segona fase i així acabar de completar el desplegament del compostatge casolà a tota la comarca.

Els usuaris que volien disposar d’un compostador havien de pagar un preu públic de 20 euros per als compostadors de 400 litres i de 40 euros per als de 700 litres ja que la resta anava a càrrec de l’Agència de Residus de Catalunya, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i el propi Ajuntament.

Posteriorment al taller de compostatge el tècnic realitza unes visites de seguiment als compostaires amb l’objectiu de conèixer el funcionament dels compostadors i resoldre dubtes.


Què és el compost?
El compost és el resultat de la fermentació natural de les restes vegetals. Aquesta fermentació es idèntica a la que es produeix al bosc. És per tant un adob natural que s’utilitza tant en jardineria com en horticultura.

Què es pot compostar?
• Restes de fruita i verdura
• Restes de carn i peix (amb moderació)
• Closques d’ou, marisc i fruits secs
• Paper de cuina
• Taps de suro
• Bossetes d’infusions i marro de cafè
• Restes de jardineria i horta

Ocupa molt de lloc el compostador?
No .Cap en qualsevol racó del jardí i només hem de procurar que estigui assentat directament a la terra.

Porta molta feina?
No. Només cal separar les restes orgàniques de la cuina i les restes del jardí i portar-les al compostador.

Què passa quan s’omple el compostador?
El compostador no s’omple mai perquè durant el procés de compostatge , les restes orgàniques perden un 80% del seu volum. A més, buidem el compost elaborat a mida que el necesitem.El compost s’utilitza exactament igual que la terra vegetal, però té més avantatges:
- Regula la humitat i el ph del sòl
- És un adob de primera qualitat
- Millora la salut de les plantes
- És ecològic


Podeu utilitzar l'enllaç següent
per demanar el vostre accés al
grup de compostaires del Pla de 
l'Estany al facebook.

Sol·licitar inscripció a un taller de compostatge

Dades de contacte

Missatge