Llistat de residus acceptats

L’abocador comarcal del Pla de l’Estany pot rebre només residus no especials.

S’admeten els residus municipals, així com els residus originats a l’indústria i al comerç que no siguin classificats com especials i que tinguin la consideració d’assimilables a municipals segons el Catàleg Europeu de Residus i la Llista orientativa de residus originats a la indústria assimilables a residus municipals comercials publicada per l’Agència de Residus de Catalunya.

Dipòsit controlat de residus

Reglament i normes d'ús

ORDENANÇA REGULADORA DE LA RECOLLIDA, TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS AL PLA DE L'ESTANY (BOP de Girona núm. 8 de 13 de gener de 2005)

Ordenança Fiscal núm. 2, Reguladora de la Taxa per la prestació del servei comarcal de tractament de residus sòlids urbans a l’abocador comarcal controlat de Puigpalter. (BOP de Girona núm. 25 de 7 de febrer de 2022)

 

Fotos del dipòsit controlat

Situació

Horaris i telèfon

L'abocador comarcal de Puigpalter dóna servei als 11 municipis de la comarca del Pla de l'Estany.

Horaris d'obertura al públic:

  • De dilluns a divendres, tot l'any, de 8 a 14h i de 15 a 17h      
  • Dissabtes tancat
  • Diumenges i festius tancat

Els horaris en vigílies de festius es penjaran a l'entrada de la instal·lació.

Telèfon de l'abocador:

972 58 18 58