Descripció i residus acceptats

Deixalleria comarcal de Puigpalter


Una DEIXALLERIA és una instal·lació que permet als seus usuaris (particulars, comerços i petits negocis) realitzar de forma gratuïta la recollida selectiva de molts tipus de residus.

TIPUS DE RESIDUS ACCEPTATS

 

 1. Paper i cartró
 2. Plàstics
 3. Envasos de vidre
 4. Runes
 5. Residu verd
 6. Fusta reciclable
 7. Ferralla
 8. Voluminosos (mobles, electrodomèstics...)
 9. Llaunes
 10. Brics
 11. Vidre pla
 12. Ampolles de cava
 13. Olis vegetals
 14. Tèxtil, roba i calçat
 15. Neveres i altres aparells amb CFC
 16. Pneumàtics
 17. Olis minerals
 18. Aparells electrònics
 19. Altres:
  • productes de neteja i cosmètica
  • insecticides i plaguicides
  • radiografies
  • envasos de pintures, disolvents, coles...
  • fluorescents, bombetes
  • piles
  • bateries i productes del cotxe
  • esprais
  • cartutxos d'impressores i fotocopiadores
  • càpsules de cafè; d'alumini i de plàstic
  • agulles i punxants provinents de tractaments domiciliàris de particulars

 

Reglament i normes d'ús

 • Adreceu-vos a l'encarregat per tal de fer la fitxa de control
 • No deixeu els materials barrejats, dipositeu-los als contenidors corresponents
 • Porteu els residus en el seu envàs original
 • No deixeu cap material fora del recinte
 • Respecteu els horaris

Nou reglament aprovat 11 agost 2021(pdf)

Preus públics del servei de la deixalleria comarcal

Situació

Horaris i telèfon

La deixalleria del Pla de l'Estany està situada a les instal·lacions de l'abocador de Puigpalter, a la zona de Can Puig

L'horari de la deixalleria és el següent:

 • de dilluns a divendres de 9 a 13:30h i de 15 a 19h
 • dissabte de 9 a 15h
   
 • Diumenges i festius tancat

L'horari en vigílies de festius es penjarà a l'entrada de la instal·lació.

TELÈFON

972 58 18 58