Intervenció i tresoreria

Aquesta àrea s'ocupa de gestionar i coordinar els recursos econòmics del Consell, des del control de tots els diferents tipus d'ingressos que es reben, fins a la intervenció i pagament de les factures dels serveis que realitzen els proveïdors. A més a més també s'encarrega de:

  • Gestionar el control i ordenació de pagaments
  • Confeccionar l'esborrany del pressupost anual de l'entitat
  • Elaborar els comptes generals
  • Llibres de comptabilitat
  • Assessorar els ajuntaments de la comarca en temes econòmics
  • Pagar les nòmines del personal