Menjadors Escolars

Aquest Consell Comarcal gestiona els menjadors dels centres escolars Camins de Banyoles i Carles de Fortuny d’Esponellà. Tot seguit us informem del funcionament del servei de menjador.

 

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud per fer ús del servei de menjador s’ha de presentar degudament omplerta i signada a la responsable de menjador o al Consell Comarcal.

En cas que es vulguin presentar al Consell Comarcal, es preveuen les modalitats de presentació següents:

 • Telemàtica (preferiblement), mitjançant el tràmit “Instància genèrica” de la Seu Electrònica (https://www.seu-e.cat/ca/web/ccpladelestany/seu-electronica), al Registre Electrònic del Consell Comarcal.
 • Presencial, a la seu del Consell Comarcal (c. Catalunya, 48, de Banyoles), de 9.00 h a 14.00 h.

En aquest cas, cal demanar cita prèvia al Consell Comarcal, per acordar dia i hora de presentació de la sol·licitud, mitjançant l’enllaç web següent: https://citaprevia.plaestany.cat/

No es tramitarà cap sol·licitud que no estigui degudament omplerta o en què manqui la documentació adjunta requerida.

 

Modalitat d’ús del servei de menjador i preus

El preu del menú varia d’acord amb la freqüència d’ús setmanal del servei.

Pel que fa als preus del curs 2024-2025, són els següents:

 • Preu diari per a l’alumnat fix (entre 3 i 5 dies a la setmana): 6,20 euros
 • Preu diari per a l’alumnat eventual (entre 1 i 2 dies a la setmana): 6,50 euros
   

Ús del menjador per a alumnat fix o eventual

L’alumnat que faci un ús fix del servei de menjador haurà de formalitzar la sol·licitud corresponent, i presentar-la juntament amb el certificat de titularitat del compte bancari.

La sol·licitud cal presentar-la abans del dia 15 del mes en curs per poder tramitar l’alta al servei de menjador.

Documentació

Per poder sol·licitar el servei de menjador, cal descarregar-se el model de sol·licitud normalitzat que trobareu tot seguit i presentar-lo preferiblement de manera telemàtica al Registre Electrònic del Consell Comarcal.

Sol·licituds del servei de menjador escolar:

 • Sol·licitud d’usuari del servei de menjador (escola Camins): Sol·licitud.
 • Sol·licitud d’usuari del servei de menjador (escola Carles de Fortuny): Sol·licitud.
 • Sol·licitud pel professorat usuari del servei de menjador: Sol·licitud.
 • Sol·licitud de baixa del servei de menjador:  Sol·licitud.
 • Sol·licitud de canvi de dies d’ús del servei de menjador: Sol·licitud.
 • Sol·licitud de canvi de dades bancàries: Sol·licitud.
 • Sol·licitud d’autorització de recollida d’alumnat: Sol·licitud.