Educació

visita.jpg

A través de l'establiment d'un conveni amb el Departament d'Ensenyament, El Consell Comarcal té delegada la competència per a l'organització del transport escolar per als alumnes de la nostra comarca que segueixen l'ensenyament obligatori de primària i secundària. El Consell Comarcal es preocupa que tots els alumnes que hi tinguin dret i ho hagin de menester, puguin desplaçar-se per seguir els estudis obligatoris.

Es gestionen els pagaments dels alumnes que tenen dret a la gratuïtat del menjador escolar i es concedeixen ajuts individuals a altres alumnes, als quals per raons econòmiques o per distància geogràfica, se'ls en pot concedir.

La promoció d'activitats culturals amb els escolars, orientades a facilitar un millor coneixement històric o paisatgístic del Pla de l'Estany, és una altra de les accions que es fan des d'aquesta àrea. La mostra de teatre escolar comarcal, que cada any s'organitza, forma part de la idea d'oferir propostes educatives que a més tinguin un marc més ampli, la comarca.