Informació sobre els actes més rellevants del Ple del Consell Comarcal del 21 de març de 2018
05, d’abril 2018 13:59

En el Ple es va realitzar un dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Socials i Ensenyament on el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) del Pla de l’Estany s’adherís a la Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç (UCCAP). Per aquesta manera millorar la gestió del servei, accés a dades i unificar un model de gestió a tot Catalunya. Així com la millora en l’atenció dels infants i les seves famílies. Que queda aprovat per unanimitat.

Jordi Xargay, president del Consell Comarcal va presentar el dictamen de la Comissió informativa de Serveis Socials i Ensenyament sobre la sol·licitud de Conveni entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany, per a la presentació del servei de centre ocupacional i de servei ocupacional del Servei Especialitzat Centre el Puig per la necessitat de crear un nou conveni per el 2019 i van acordar aprovar la sol·licitud de Conveni per a l’any 2019 entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany. Va ser aprovat per unanimitat dels grups polítics (PDeCAT, ERC-AM i CUP-PA). També es va proposar que El Centre EL Puig gestioni les competències municipals o dels seus òrgans dependents en jardineria i manteniment d’espais públics, que també es va ratificar amb tots els vots a favor.

Tot seguit es va dictar adherir-se als Acords marc dels serveis d’assegurances i de mediació de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) argumentant que aquesta vinculació facilitarà la tramitació en la contractació dels serveis d’assegurances i una millora en les condicions contractades actualment. I alhora afegir-se al servei d’adquisició centralitzada de l’ACM. Les dues propostes van quedar aprovades amb els vots favorables dels grups comarcals del PDeCat i ERC-AM i l’abstenció de la CUP-PA.

Finalment es va presentar una moció en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística presentada conjuntament per els grups comarcals i que va quedar aprovada per unanimitat.