El Consell Comarcal del Pla de l’Estany aprova el nom del Centre Especial de Treball, que es passarà a anomenar “Centre El Puig”
13, de desembre 2017 09:10

L’elecció ha estat el resultat del procés de participació mitjançant votació popular que es va iniciar el mes de maig passat

El Consell Comarcal ha aprovat el nom del Centre Ocupacional i Especial de Treball (COIET) del Pla de l’Estany, que es passarà a anomenar Centre el Puig. Aquesta nova designació ─fins ara el centre era conegut només pel seu acrònim genèric COIET─ ha estat el resultat d’un procés de participació mitjançant votació popular, que va arrencar el passat 20 de maig amb l’objectiu de trobar un nom que el dotés de més personalitat i l’identifiqués d’una forma específica i singular.

El procés participatiu per a l’elecció del nou nom va començar el passat 25 de març amb la creació d’una comissió formada per diversos representants del món de l’educació, la cultura i es serveis socials del Pla de l’Estany, entre d’altres, que va escollir, a partir d’una pluja d’idees, sis denominacions que pel caràcter i els valors que transmeten podien ser adequats per definir el centre. A partir d’aquell moment, els noms es van sotmetre a votació popular per establir  la nomenclatura que comptés amb un major consens entre els veïns de la comarca.

Un cop finalitzat el període de votacions, que es van poder fer a través d’una trentena d’urnes repartides per tots els municipis de la comarca, i a la web i xarxes socials del Consell Comarcal, digitalment, es va procedir al recompte de vots, que va donar com a vencedor “El Puig”, amb 205 vots positius (35%), seguit de “La Petjada”, amb 121 vots (20%), “L’Era”, amb 81 punts (14%); Incloc, amb 67 vots (11%) i “L’Enllaç”, amb 66 vots (11%). El nom menys votat va ser “El fortí”, amb 25 vots positius (4%). En total, van votar 594 persones.

La idea d’engegar el procés de participació va néixer amb l’objectiu de donar un impuls al centre, que s’ha convertit en un referent de qualitat en l’atenció a les persones amb discapacitat i a les seves famílies, desenvolupant serveis especialitzats i personalitzats adequats a les problemàtiques que apareixen en el procés vital d’aquestes persones, treballant estretament amb les administracions i altres entitats relacionades, per assolir la seva plena integració social i laboral, i plantejant un funcionament psicopedagògic on les persones amb discapacitat realment siguin les protagonistes del seu projecte de vida.

Seguint amb aquesta línia, el passat ple del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, celebrat el passat 29 de novembre, va aprovar un increment del pressupost que es destina al Centre el Puig, i que servirà per millorar les instal·lacions, compra de material i prestacions.