07, de desembre 2017 08:56

Ascendeix a 11,5 milions d’euros, que representa un increment de l’11,32 % respecte de l’exercici anterior
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha aprovat el seu pressupost per a l’any vinent, que ascendeix a 11,5 milions d’euros i representa un increment important del 11,32% respecte a l’exercici anterior. El pressupost preveu, a més, la mateixa inversió que l’anterior, de 160.000 €. Aquest increment es deu bàsicament a diversos factors, entre els quals hi ha, per exemple, l’increment en les partides a l’àrea de Medi Ambient, per l’augment del cost de la implantació de la recollida porta a porta a Porqueres, l’augment del cost d’explotació i de reposició dels Edars (Estació Depuradora d’Aigües Residuals) i la nova partida per la recollida de gossos abandonats; i l’increment del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) de l’Àrea de Benestar Social.

Augmenta la partida a l’àrea de Medi Ambient. En la Memòria del Pressupost de l’exercici 2018 destaca el canvi del règim de la recollida de residus al municipi de Porqueres i part del de Camós, on es preveu recollir les deixalles porta a porta a partir del mes de febrer vinent.

També és una novetat la incorporació d’una partida destinada a externalitzar la recollida d’animals abandonats, que passarà a realitzar una empresa externa, més professionalitzada, amb l’objectiu de millorar la prestació d’aquest servei comarcal.

Més despesa per al SAD i el COIET. L’increment del pressupost es nota també a l’àrea de Benestar Social, per l’augment de l’import destinat al Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), que ha anat creixent exponencialment en els últims exercicis a causa de l’envelliment de la població i a l’interès dels usuaris a romandre al seu entorn social i familiar, i per la millora del suport a la infància i als plans i mesures d’igualtat, orientació i atenció a famílies, accessibilitat i ajudes tècniques i inserció de persones amb renda garantida de ciutadania.

També el Centre Ocupacional i Especial de Treball (COIET) El Puig, amb la nova denominació aprovada recentment, contribueix de forma notable a l’increment del pressupost, que ha augmentat de 200.000 euros la despesa, la meitat dels quals pertanyen a l’augment del conveni de jardineria de Banyoles.

També ha augmentat la seva partida l’àrea d’Educació, en la qual la Generalitat cobrirà noves necessitats de transport de la comarca, noves obligacions en l’atenció dels menjadors escolars i la partida destinada a beques.

El pressupost va rebre el vot a favor dels dos grups de l’equip de govern (PDeCAT i ERC) i el vot en contra del conseller de l’oposició (CUP).